Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης Ο χρήστης των σελίδων του Δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Η παρούσα τοποθεσία (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων ιστοσελίδων) ελέγχεται από την «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.», Εταιρεία που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Με την πρόσβασή στην ιστοσελίδα, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι οι νόμοι της Ελλάδας θα ισχύουν για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας. Επίσης, συμφωνεί ότι με την παρούσα να υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Ημαθίας σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.
Πνευματική ιδιοκτησία Κάθε πνευματικό δικαίωμα σε όλα τα κείμενα, τις εικόνες, τον ήχο, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό («το Περιεχόμενο») της τοποθεσίας, ανήκουν στην «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ή σε άλλα τρίτα μέρη. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην παρούσα τοποθεσία και να αναπαραγάγει αποσπάσματα είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο (download), ακόμα και να τα διαθέσει σε άλλους, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς, και με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις αναπαραγωγές θα είναι εμφανής η ανωτέρω δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της τοποθεσίας προς το σκοπό της περαιτέρω πώλησης ή διανομής του για εμπορικό όφελος, καθώς και η τροποποίησή του ή η ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έγγραφη (hard copy) ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλη ιστοσελίδα. Ουδεμία άλλη άδεια ή δικαίωμα παρέχεται με την παρούσα ανακοίνωση.
Σήματα Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην παρούσα τοποθεσία (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων ιστοσελίδων) ανήκουν κατά κυριότητα ή χρησιμοποιούνται έπειτα από σχετική άδεια χρήσης από την «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.». Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των κατωτέρω, τα εν λόγω σήματα περιλαμβάνουν το όνομα «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.», το λογότυπο και τις ονομασίες των προϊόντων. Η χρήση οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στην παρούσα τοποθεσία χωρίς ειδική εξουσιοδότηση απαγορεύεται αυστηρός.
Διαθεσιμότητα των προϊόντων Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην τοποθεσία δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την προσφορά και καταλληλότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη πριν από την αγορά.
Περιεχόμενο Οι πληροφορίες στην παρούσα τοποθεσία έχουν συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα τοποθεσία για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής. Η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.», και οποιοδήποτε συνδεδεμένο μέρος δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στο χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας. Η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.», μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα τοποθεσία και στη νομική ανακοίνωση, εάν το κρίνει σκόπιμο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Iστοσελίδες τρίτων μερών Σε διάφορα σημεία της τοποθεσίας μπορεί να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα της παρούσας τοποθεσίας. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» συνδέεται απαραιτήτως με οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους. Παρότι σκοπός της Εταιρείας είναι να βρει ο χρήστης ενδιαφέρουσες τις εν λόγω ιστοσελίδες, ούτε η Εταιρεία, ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για τις εν λόγω ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους, τα οποία δεν έχουν εξακριβωθεί ή επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της.
Προστασία προσωπικών δεδομένων Η Εταιρεία δεσμεύεται και έχει λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν σε συγκεκριμένα σημεία της τοποθεσίας. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που αποστέλλει ο χρήστης στην τοποθεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι μόνες πληροφορίες που συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται κατά τη συνήθη χρήση της παρούσας τοποθεσίας είναι η διεύθυνση του υπολογιστή από τον οποίον ο χρήστης επισκέπτεται την τοποθεσία, ο τύπος του browser και η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε, οι σελίδες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση και η ημέρα και ώρα των εν λόγω αιτήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και την υποβοήθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της τοποθεσίας. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς αναγνωρίσιμης πληροφορίας. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστέλλεται στην τοποθεσία, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κλπ, θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση και ως εκ τούτου, η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διατηρήσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των παραπάνω πληροφοριών, θα πρέπει να το ζητήσει με σαφή τρόπο και η Εταιρεία θα σεβαστεί το αίτημα του.

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close