Εταιρικές ανακοινώσεις

Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Δημοσιεύθηκε στις: 11.08.2020

Ημερομηνία: 11.08.2020

Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Η “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της εκλογής τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  27ης Ιουλίου 2020 και του ορισμού των μελών αυτής, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2020 αποφάσισε τον ορισμό του κ. Παντελή Παλαντζίδη του Θωμά, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως :

1. Παντελής Παλαντζίδης του Θωμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

2. Ουρανία Παναγιωταλίδη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Νιόβη Αμανατίδου του Βλαδίμηρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα ανωτέρω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια.

Απόσπασμα ΓΣ (PDF)

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου – 2019

Δημοσιεύθηκε στις: 28.07.2020

Ημερομηνία: 28.07.2020

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου – 2019

Έκθεση – 2019 (PDF)

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις: 27.07.2020

Ημερομηνία: 27.07.2020

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΕΚΘΕΣΗ (PDF)

 

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Γενικής Συνέλευσης

Δημοσιεύθηκε στις: 27.07.2020

Ημερομηνία: 27.07.2020

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Γενικής Συνέλευσης

> Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης – 27.07.2020 (PDF)

 

 

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close