Περιβαλλοντική Πολιτική

H εταιρία μας – Εργαζόμενοι και Διοίκηση – δεσμεύεται να ικανοποιεί τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της.

Λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και υπηρεσιών με το περιβάλλον, την κλίμακα των επιδράσεων και των περιβαλλοντικών πτυχών, μελετήσαμε και εγκαταστήσαμε ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2008.

 

H εταιρία μας δεσμεύεται:

  • Nα βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις
  • Nα αναβαθμίζει τις διαδικασίες της για την πρόληψη της ρύπανσης
  • Nα συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και με τους κανονισμούς που η ίδια θέτει ή αποδέχεται και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές της πτυχές
  • Nα αναγνωρίζει όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές που προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
  • Nα καθιερώνει,να τεκμηριώνει και να αναθεωρεί τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις
  • Nα εκπαιδεύει συνεχώς όλο το προσωπικό της αλλά και όσους εργάζονται για λογαριασμό της, των οποίων η εργασία επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ΣΠΔ, σε περιβαλλοντικά θέματα και στις αντίστοιχες αρμοδιότητές του
  • Nα αποβλέπει στην δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και να παρέχει περιβαλλοντική πληροφόρηση στο ευρύ κοινό σχετικά με το ΣΠΔ της
  • Nα λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης
  • Nα συντηρεί, να επιθεωρεί και να ανασκοπεί το ΣΠΔ σε τακτά χρονικά διαστήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_environmental_policy

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close