Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων

Ημερομηνία: 30.06.2020

Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

 

Η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ιγ’) της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 30.06.2020 εκταμιεύθηκαν Κοινά Ομολογιακά Δάνεια ως εξής :

  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 6.322.988,00
  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 2.376.077,00
  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 1.121.575,00

όπως προβλεπόταν από την 10.03.2020 Σύμβαση και την από 10.06.2020 τροποποίηση αυτής με τις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank.

Με την εκταμίευση των 6.322.988 Ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας.  Με την εκταμίευση των 2.376.077 Ευρώ  και 1.121.575 Ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου που έχει ενταχθεί στον Ν. 4399/2016.  Μετά τις ανωτέρω εκταμιεύσεις ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο.

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close