ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Ημερομηνία: 25.04.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία),  σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και μετά από σχετική γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, ότι στις 25.04.2019 λόγω συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών (Αποφάσεις Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της 07.08.2018 και 04.01.2019) :

– Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου, απέκτησε 2.524.713 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 757.413,90 Ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η συμμετοχή της στην Εταιρία αυξήθηκε από 659.262 μετοχές (που αντιπροσώπευαν ποσοστό 40,24% επί των δικαιωμάτων ψήφου) σε 3.183.975 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,30%).

– Ο κ. Κων/νος Βαρβαρέσος, απέκτησε 2.153.340 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 646.002,00 Ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών η συμμετοχή του στην Εταιρία αυξήθηκε από 677.161 μετοχές (που αντιπροσώπευαν ποσοστό 41,33% επί των δικαιωμάτων ψήφου) σε 2.830.501 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 44,72%).

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close